Karaoke Thanh Tịnh

08 Đường 13/3, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam
Chưa cập nhật email
02743561733

Mô tả

Quán có giàn âm thanh xịn xò luôn, phòng, trái cây và rất rẻ.

Những điểm lân cận

Bản đồ