Khách sạn Phương Nhất Anh 

Số 20 đường D6, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Thành phố Dĩ An,
Chưa cập nhật email

Dịch vụ

Mô tả

Những điểm lân cận

Bản đồ