Suối Mạch Máng (suối Sọ)

Dịch vụ

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02743742920

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: Chưa cập nhật email

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tươi Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh được công nhận vào ngày 25/12/2012

Tại suối Mạch Máng, ngày 04/5/1968 đã diễn ra trận đánh chống càn vô cùng oanh liệt. Trận đánh đã có hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng bộ đội chủ lực và dân quân địa phương. Từ đó nhân dân đã đổi tên Suối Mạch Máng thành Suối Sọ để khắc ghi tội ác của kẻ thù xâm lược và mãi mãi ghi công những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nước, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. 

 

 

Bản đồ

Giới thiệu

×

Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh được công nhận vào ngày 25/12/2012

Tại suối Mạch Máng, ngày 04/5/1968 đã diễn ra trận đánh chống càn vô cùng oanh liệt. Trận đánh đã có hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng bộ đội chủ lực và dân quân địa phương. Từ đó nhân dân đã đổi tên Suối Mạch Máng thành Suối Sọ để khắc ghi tội ác của kẻ thù xâm lược và mãi mãi ghi công những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nước, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. 

 

 

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí