Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh
Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh
Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh

Dịch vụ

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: Chưa cập nhật email

Địa chỉ: Ấp 1 Xã Minh Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia được công nhận vào ngày 11/5/2010

Di tích Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh (còn gọi Sở chỉ huy Căm Xe), mặc dù chỉ là một cơ quan tạm thời (từ 26/4 đến 30/4/1975) nhưng nơi đây đã đã diễn ra các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh. 

Di tích bao gồm các hạng mục công trình như: Nhà tưởng niệm, Bia chiến thắng, Các khu tái hiện phòng hội nghị, địa đạo, bếp Hoàng Cầm,...

 

Bản đồ

Giới thiệu

×

Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia được công nhận vào ngày 11/5/2010

Di tích Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh (còn gọi Sở chỉ huy Căm Xe), mặc dù chỉ là một cơ quan tạm thời (từ 26/4 đến 30/4/1975) nhưng nơi đây đã đã diễn ra các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh. 

Di tích bao gồm các hạng mục công trình như: Nhà tưởng niệm, Bia chiến thắng, Các khu tái hiện phòng hội nghị, địa đạo, bếp Hoàng Cầm,...

 

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Giải trí