Dịch vụ

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: event.dcmn.binhduong@gmail.com

Địa chỉ: 2 Huỳnh Văn Nghệ Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí