Đình thần Dư Khánh

Dịch vụ

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02743656350

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: Chưa cập nhật email

Địa chỉ: Phường Thạnh Phước, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Đình thần Dư Khánh tọa lạc tại khu phố Dư Khánh, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên.

Đình Dư Khánh được xây dựng vào khoảng năm 1850 bởi lớp cư dân đầu tiên đến vùng đất này sinh cơ lập nghiệp, đình đã hình thành, tồn tại gần 200 năm (1850-2016) và mang đậm phong cách kiến trúc nghệ thuật của một ngôi đình Nam bộ xưa. Trong quá trình tồn tại đình thần Dư Khánh trải qua nhiều thế hệ bảo quản, gìn giữ và tu bổ, di tích vẫn giữ được nét cổ xưa của ngôi đình làng người Việt, là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, sinh hoạt văn hóa cộng đồng của dân làng Dư Khánh qua các thế hệ. Đình được vua Tự Đức ban sắc phong “Công nhận ngôi đình và phong tước hiệu cho thần Thành Hoàng” để nhân dân thờ tự vào ngày 19 tháng 11 năm Tự Đức thứ 5 (1852). Với những giá trị đó, ngày 15/2/2016 UBND tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 310/QĐ-UBND xếp hạng đình thần Dư Khánh - khu phố Dư Khánh - phường Thạnh Phước – thị xã Tân Uyên là di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh, thành phố.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đình thần Dư Khánh tọa lạc tại khu phố Dư Khánh, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên.

Đình Dư Khánh được xây dựng vào khoảng năm 1850 bởi lớp cư dân đầu tiên đến vùng đất này sinh cơ lập nghiệp, đình đã hình thành, tồn tại gần 200 năm (1850-2016) và mang đậm phong cách kiến trúc nghệ thuật của một ngôi đình Nam bộ xưa. Trong quá trình tồn tại đình thần Dư Khánh trải qua nhiều thế hệ bảo quản, gìn giữ và tu bổ, di tích vẫn giữ được nét cổ xưa của ngôi đình làng người Việt, là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, sinh hoạt văn hóa cộng đồng của dân làng Dư Khánh qua các thế hệ. Đình được vua Tự Đức ban sắc phong “Công nhận ngôi đình và phong tước hiệu cho thần Thành Hoàng” để nhân dân thờ tự vào ngày 19 tháng 11 năm Tự Đức thứ 5 (1852). Với những giá trị đó, ngày 15/2/2016 UBND tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 310/QĐ-UBND xếp hạng đình thần Dư Khánh - khu phố Dư Khánh - phường Thạnh Phước – thị xã Tân Uyên là di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh, thành phố.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Giải trí